Menu

Beeldbank Groningen

?

Deze site is een samenwerking tussen RHC Groninger Archieven en verschillende gemeenten, waterschappen, musea, historische verenigingen en andere instellingen in de provincie Groningen die een beeldcollectie beheren. De Groninger Archieven zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's van de deelnemende instellingen, noch voor de teksten, noch voor de foto's die door de deelnemers op het algemene gedeelte van de site worden gezet. De Groninger Archieven zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele fouten en onjuistheden in de informatie die op deze site wordt aangeboden, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De bezoekers van de Beeldbank Groningen hebben het recht om de afbeeldingen die via deze site toegankelijk zijn op te zoeken en te bekijken. Indien men op andere wijze gebruik wil te maken van het aangeboden materiaal dan moet men dat vooraf (schriftelijk) zijn overeenkomen met de beheerder van de betreffende afbeelding(en).

De beheerders van de collecties, die via de Beeldbank Groningen inzage geven in hun collectie, behouden zich alle rechten voor ten aanzien van het intellectuele eigendom. Zij hebben zich ingespannen overeenkomsten te sluiten met de rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten van de door hen op dit portaal aangeboden foto’s en afbeeldingen. Voor zover dat niet of onvolledig mocht zijn gebeurd, kunnen de rechthebbenden zich wenden tot de beheerder van de betreffende collectie.

Privacy- en cookieverklaring

Als burger heeft u rechten ten aanzien van het gebruik en bewaring van uw persoonsgegevens. Deze zijn per 25 mei 2018 aangescherpt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Groninger Archieven maken onderscheid in twee soorten persoonsgegevens.

  1. Persoonsgegevens die wij vragen aan de bezoekers van ons gebouw en van onze website en aan mensen met wie wij samenwerken. Hiervan verzamelen wij alleen de noodzakelijke gegevens om de gewenste diensten en producten te kunnen leveren. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. U mag altijd uw gegevens inzien, laten wijzigen of wissen.
  2. Persoonsgegevens die voorkomen in de archieven die wij bewaren. Deze persoonsgegevens houden we in het archief, er mogen geen persoonsgegevens uitgehaald worden. Dit is in overeenstemming met de Uitvoeringswet AVG.

Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Lees meer in onze uitgebreide privacyverklaring.

De Groninger Archieven registreren gegevens over het gebruik van de websites en gebruiken daarvoor cookies. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Zo kunnen wij onze websites verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.